Bouwsteen 1, Onderdeel 5
Bezig met cursustraject

Thuisles De Emmaüsgangers groep 7-8

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Thema De Emmaüsgangers
Ziende blind

LESOPBOUW

 • Het verhaal ‘De Emmaüsgangers’
 • In het verhaal stappen antwoorden te zoeken op vragen.
 • Op verhaal komen door een opstel te schrijven over ‘Als je het door hebt’.

Groep: 7/8

Stappen:

 • Het verhaal ‘De Emmaüsgangers’ lezen
 • Vragen beantwoorden
 • Vertelplaat bekijken
 • Afbeelding ‘Als je het door hebt’.
 • Schrijf een opstel

Zelf toevoegen:

 • Papier en pen

WAAR GAAT HET VANDAAG OVER?
Soms lijken dingen normaal maar alles kan opeens veranderen. Opeens zie je dezelfde situatie maar dan anders.
In dit verhaal overkomt de mannen ook zoiets. Ze hebben een aantal zware dagen achter de rug. Jezus die zo belangrijk voor hen was, is vermoord. Ze hebben hem begraven. In hun hart hebben ze afscheid van Jezus genomen. En dan is hij er ineens. Omdat het niet ‘kan’ zien ze het niet. En dan als bij toverslag herkennen ze hem omdat ze hem herkennen omdat hij brood breekt. En dan is Jezus weer weg…. En dan is er iets veranderd. Ze zien de wereld anders.

LEES HET VERHAAL OVER ‘DE EMMAÜSGANGERS’
Naar het bijbelverhaal uit het Evangelie van Lucas Hoofdstuk 24; 13-35
Bekijk daarna de vertelplaat

Twee mannen uit de groep die Jezus had gevolgd, waren op weg naar Emmaüs. Ze praatten met elkaar over alles wat er was gebeurd. Ze waren er een beetje door in de war. Het was ook nogal wat. Terwijl ze zo liepen te praten, kwam Jezus naast hen lopen. Ze hadden het niet in de gaten want ze waren niet in staat om hem te herkennen. Jezus vroeg hen: ‘Waar hebben jullie het over?’ Na deze vraag, bleven de mannen ineens staan en keken Jezus met een bedrukt gezicht aan.

Een van de mannen heette Kleopas en hij begon te praten: ‘Bent u nou de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er in de afgelopen dagen is gebeurd?’ Jezus vroeg: ‘Wat dan?’

Ze begonnen allebei te vertellen: ‘Dat wat er is gebeurd met Jezus van Nazareth, een man die profeet was. Hij was machtig in wat hij zei en wat hij deed, machtig in de ogen van God en van heel het volk. Onze hogepriesters en machthebbers hebben ervoor gezorgd dat hij ter dood is veroordeeld en aan het kruis is gehangen.’

De twee gingen verder: ‘Wij leefden in de hoop dat hij degene zou zijn die het volk zou verlossen.’ De twee bleven de hele tijd doorpraten. Ze spraken over de derde dag waarop iets wonderlijks zou zijn gebeurd, vrouwen bij het graf van Jezus hadden gezien dat zijn graf leeg was. De vrouwen vertelden ook over een verschijning van een engel. Die engel had gezegd dat Jezus niet dood was … maar leefde! Mensen in de groep van Jezus hadden dit gehoord en ook zij vonden een leeg graf, Jezus leek nergens te bekennen.

Nu begon Jezus te praten: ‘Oh dwazen. Jullie zijn traag van hart als het gaat om te durven geloven wat de profeten gezegd hebben! Staat er niet geschreven in de heilige boeken dat degene die het volk zou verlossen, tot het uiterste moest lijden om echt de Verlosser, de Messias te zijn?’ Jezus vertelde hen over alle profeten in de heilige boeken, zoals Mozes en vele anderen en legde hen uit waar het, in het leven, volgens hem echt om ging.

De twee bleven naar Jezus luisteren, nog steeds geen idee wie ze voor zich hadden. Ze kwamen aan bij een dorp, Jezus deed net of hij verder moest gaan. Dit vonden de twee geen goed idee. Zij zeiden: ‘Blijf nou toch bij ons vreemdeling, het gaat zo donker worden.’ Jezus ging op de uitnodiging in en bleef bij hen eten. Vlak voor de maaltijd begon, brak Jezus het brood, Hij sprak de zegen uit en reikte het brood aan. Opeens gebeurde er iets. De ogen van de twee gingen open en ze zagen het. Ze herkenden hem. Dit was Jezus! Nadat ze zich dit hadden gerealiseerd verdween Jezus.

De twee keken elkaar direct aan en spraken tot elkaar: ‘Voelde jij je hart ook zo warm worden, zo vol vuur, terwijl wij samen met hem hier naartoe liepen en hij ons vertelde over de Bijbel en alles wat van waarde is?’ Onmiddellijk sprongen ze op en ze keerden terug naar Jeruzalem, zo snel als ze konden.

Ze vonden de elf leerlingen met een paar anderen van de groep zagen maar kregen geen kans om hun verhaal te doen. De leerlingen zeiden: ‘Jezus is werkelijk verrezen. Het is echt waar. Hij is aan Simon verschenen!’ Daarop vertelden de twee hun verhaal in geuren en kleuren, over Jezus die met hun onderweg was en met hen sprak en hoe zij hem  erkenden op het moment van het breken van het brood.

IN HET VERHAAL STAPPEN DOOR ANTWOORDEN TE ZOEKEN

Verhelderingsvragen:

 • Hebben deze twee mensen Jezus gekend? Waaruit blijkt dit volgens jou?
 • Zijn de twee personen ervan overtuigt dat Jezus rondloopt op aarde aangezien zijn graf leeg is? Hoe weet je dat?

Ervaringsvragen:

 • Heb je zelf weleens meegemaakt dat je iets een tijd niet hebt gezien terwijl het wel al die tijd al bij je in de buurt was?
 • Heb je weleens meegemaakt dat je dacht dat je iets of iemand kwijt was maar dat het/hij/zij er nog steeds bleek te zijn?

Levensbeschouwelijke vragen:

 • Als het leven is geëindigd van een persoon en de crematie of begrafenis is geweest, is die persoon er dan niet meer? Waarom wel/niet?
 • In het christendom speelt het opstaan van Jezus uit de dood een grote rol, wat denk jij, is dit mogelijk en zo ja/zo nee waarom?

OP VERHAAL KOMEN DOOR TE SCHRIJVEN OVER ‘ALS JE HET DOOR HEBT’

Stap 1

‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt’ is een beroemde uitspraak van Johan Cruijff. Sommige mensen vinden
hem de beste voetballer aller tijden.

Ken je hem niet? Kijk dan dit filmpje: https://schooltv.nl/video/clipphanger-wie-was-johan-cruijff/

Vraag 1: Wat vind je van deze uitspraak? Waarom?

Stap 2

Je kunt het zelf soms merken; Ineens snap je iets. Zoals op school, het ene moment snap je niet wat je juf of meester uitlegt en dan ineens zie je het. Herken je dat?

Ook in de wereld zijn er dingen heel duidelijk maar de mensen in de regeringen lijken het niet te willen zien. Misschien ken je een voorbeeld uit het jeugdjournaal.

Vraag 2: Wat is heel duidelijk maar het lijkt net alsof de mensen/regering het niet zien.

Stap 3

Soms heb je iets nodig om het ineens wel te zien, zoals jij op school. Zo werkt het misschien ook wel nu met de
corona crisis.

Vraag 3: Wat laat de coronacrisis heel duidelijk aan ons zien?

Stap 4

Opdracht: Schrijf een kort opstel met de titel ‘Als je het doorhebt’
Gebruik je antwoorden op de drie vragen in je opstel. Laat je opstel lezen aan je ouders/verzorgers als ze dat willen. Stuur je opstel naar je juf of meester.