Disclaimer

Er is  de grootst mogelijk zorg besteed aan de inhoud van alle pagina’s op de website van ‘Houvast op school’. Stichting ‘Houvast op school’ kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van alle informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Stichting ‘Houvast op school’ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van ‘Houvast op school’ bevinden zich links naar externe websites. Stichting ‘Houvast op school’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Linken naar website ‘Houvast op school’

Linken naar de website van Houvast op school is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van de stichting niet aantast. Ook mag niet de suggestie bestaan dat Stichting Houvast op school toestemming verleende waar dat niet het geval is.

De juiste link is https://www.houvastopschool.nl met als officiële beschrijving ‘Houvast op school’.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van ‘Houvast op school’ en op het eigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan de stichting ‘Houvast op school. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan alleen voor gebruik op de school waaraan door een overeenkomst, na betaling van de jaarlijkse bijdrage, door stichting Houvast op school een inlogcode is verstrekt. 

Rechten van anderen

Stichting Houvast op school heeft haar uiterste best gedaan alle rechten van anderen te respecteren. Mocht iemand in de inhoud van de website ‘Houvast op school’ materiaal ontdekken waaraan hij/zij rechten ontleent, vragen wij vriendelijke contact op te nemen met Stichting ‘Houvast op school’.