Houvast op School en de Kennisbasis

Houvast op School wil het katholiek onderwijs helpen te beantwoorden aan het recht van ieder kind om zich levensbeschouwelijk te ontwikkelen.

Voor kinderen die deze ontwikkeling doormaken op een katholieke basisschool, wordt het vak godsdienst/levensbeschouwing gevoed vanuit de katholieke traditie. De verhalen zijn genomen uit de bijbel en de traditie. Er is aandacht voor Maria en de heiligen en katholieke feestdagen zoals Allerzielen en Carnaval. Tegelijkertijd blijft het vak gericht op het tot zijn recht laten komen van ieder kind en zijn levensbeschouwelijke ontwikkeling binnen de kaders van de school.

Houvast op School is geen ‘geestelijke stroming’. Het biedt wel informatie over andere wereldgodsdiensten maar het doel is vorming van de persoon.

Houvast op school verbindt eigen beleving aan de beleving van anderen, zowel die van leerlingen in de eigen groep als die van de personen waarover de verhalen vertellen. Daartoe zet Houvast op school in iedere bouwsteen één van de drie concepten of ervaringsgebieden zoals beschreven zijn in de Kennisbasis RK centraal.

Deze concepten of ervaringsgebieden zijn universeel. Mensen geven betekenis aan en duiden deze ervaringsgebieden vanuit de eigen godsdienst of levensbeschouwing. Door ervaringen op de doen en zich te persoonlijk te ontwikkelen binnen deze drie concepten en daarbinnen de dialoog aan te gaan, werken kinderen aan hun persoonlijke groei en leren eigen inzichten te delen en waarderend en nieuwsgierig te luisteren naar inzichten van anderen.

De Kennisbasis met de drie concepten is geschreven door de Vereniging Katholieke Leraren Opleidingen (2014).

De concepten zijn:

De Kennisbasis maakt deel uit van het curriculum op PABO’s. 

Houvast op School is geen ‘geestelijke stroming. Het biedt wel informatie over andere wereldgodsdiensten maar het doel is vorming van de persoon.