Houvast op School Houvast op School

Dé leerlijn voor levensbeschouwelijke vorming Dé leerlijn voor levensbeschouwelijke vorming

Met leerlingen op pelgrimstocht door bijbel en traditie.
Zelf ervaren, ontdekken en reflecteren.
Ruimte voor de persoonlijke groei van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond.

Houvast op School ….

Over Houvast op School

Houvast op School maakt ruimte voor alle kinderen om zich te ontwikkelen tot een eigen unieke persoonlijkheid. Houvast op School nodigt kinderen uit om in het verhaal te kruipen en zelf te ontdekken wat het hen zegt.

Met Houvast op School volgen leerlingen de kringloop van jaarlijkse terugkerende christelijke feestdagen en dagen van heiligen zoals Sint Nicolaas en Valentijn. Ze horen het verhaal achter deze mooie momenten en vertellen elkaar over hun eigen tradities en gewoonten.

Met Houvast op School doen leerlingen ervaringen op en delen ervaringen uit hun dagelijks leven. We verbinden hun ervaringen met de ervaringen van de mensen in de verhalen. Zo komen verhalen tot leven en krijgen betekenis voor kinderen van vandaag.

Houvast op School nodigt ieder kind en leerkracht uit om meningen te delen, overtuigingen te nuanceren en van perspectief te wisselen. Zo leren leerlingen elkaar beter kennen en waarderen. Ze leren bij zichzelf te blijven in een veelheid aan meningen en inzichten. Zo ontwikkelen ze hun eigen identiteit en hun burgerschap.

… om samen het avontuur aan te gaan