De professionaliteit van de leerkracht

Het materiaal van Houvast op school nodigt de leerlingen uit zich te verplaatsen in de personen in het verhaal. De personen staan voor dilemma’s en voelen zich net als wij vandaag de dag. Ze komt het verhaal tot leven en ontwikkelt de leerling zich. De wereld van toen en de wereld van nu worden op elkaar betrokken. Door zich te verplaatsen in de personen uit de verhalen komen ze iets op het spoor dat inzichten kan geven en kan helpen anderen beter te begrijpen. Dit noemen we wederzijdse ontsluiting.

Houvast op school helpt om de ruimte te geven aan dit proces door de opbouw van de bouwstenen. Houvast kiest steeds een element per bouwsteen. Een kern waar deze ‘les’ om draait. Het onderdeel ‘Introductie’ dat bij iedere bouwsteen wordt gegeven, plaatst het verhaal in een context. Het onderbouwt het element en geeft de richting aan die de auteur heeft gekozen om met dit verhaal aan het werk te gaan. Het geeft wat achtergrond en ondergrond, kortom wat Houvast om het gesprek en de verwerking die bij dit verhaal zijn gegeven, ontspannen en professioneel te kunnen uitvoeren.

Het kan helpen om inzicht te hebben in de doelen van het vak godsdienst/levensbeschouwing maar ook voor jezelf de bepalen welke rol de leerkracht speelt tijdens de les. Wij kiezen de opmerkzame waarnemer, de stimulerende gespreksleider maar ook de inhoudelijk begeleider.

De opmerkzame waarnemer zorgt ervoor dat alle signalen worden opgemerkt. Als leerlingen zich openen in een gesprek of misschien door het gekozen element bepaalde ervaringen in herinnering worden gebracht, kunnen ze zich erg kwetsbaar voelen. In een samenleving waarin nuances soms worden overschreeuwd door meningen en overtuigingen is tastend en twijfelend zoeken naar het eigen antwoord, kan een leerling zich bijzonder onzeker en angstig voelen. De tekenen van kwetsbaarheid en onzekerheid verdienen een oplettend oog en oor

De leerkracht is gespreksleider in de gesprekken die de kinderen met elkaar voeren, in een stimulerende leeromgeving die goed is voorbereid. Veiligheid en vertrouwen zijn essentieel bij deze gesprekken zodat de leerlingen voelen en weten dat ze alles mogen geloven en denken en de ander ook vrij laten in de eigen zoektocht naar de betekenis van wat we meemaken op deze wereld. Om de kwaliteit van het gesprek te bewaken, biedt de leerkracht de nodige inspiratie die de leerlingen en laat nadenken over wat het verhaal hen verteld. Daartoe zijn vragen bij het verhaal gegeven in het materiaal. Deze vragen hebben te maken met het gekozen element uit het verhaal.

Ten slotte is de leerkracht de begeleider die waar nodig informatie op het juiste moment weet toe te voegen aan de les. Daartoe levert het materiaal input bij het onderdeel ‘Introductie’ op het lesformulier.

De leerkracht is gespreksleider in gesprekken waarin leerlingen de wereld van toen verkennen en betrekken op hun wereld van nu. Zo komt het verhaal tot leven.