De professionaliteit van de leraar

Het materiaal van Houvast op school zet in op wederzijdse ontsluiting. Dat vraagt een professionele houding van de leerkracht.

Om zichzelf voldoende deskundig te ervaren om de les zelf in te richten, is enerzijds het persoonlijk inzicht nodig in de doelen van het vak godsdienst/levensbeschouwing en anderzijds is een duidelijk beeld nodig van de eigen rollen tijdens de les.

De professionele rollen laten zich duiden als opmerkzame waarnemer, stimulerende gesprekspartner of begeleidende inhoudsdeskundige.

De leerkracht is gespreksleider in de theologische gesprekken die de kinderen met elkaar voeren, in een stimulerende leeromgeving die goed is voorbereid. Veiligheid en vertrouwen zijn essentieel bij deze gesprekken zodat de leerlingen voelen en weten dat ze alles mogen geloven en denken en de ander ook vrij laten in de eigen zoektocht naar de betekenis van wat we meemaken op deze wereld.

Om de kwaliteit van het gesprek te bewaken, biedt de leerkracht de nodige inspiratie die de kinderen laat nadenken over zichzelf en de aangereikte inhoud. Daartoe zijn vragen bij het verhaal gegeven in het materiaal. Deze vragen hebben te maken met het element dat uit het verhaal is gekozen.

Ten slotte is de leraar de inhoudsdeskundige die de juiste informatie op het juiste moment weet toe te voegen aan de les. Daartoe levert het materiaal input bij het onderdeel ‘Introductie’ op het lesformulier.

De leraar weet aan het begin van iedere les welke van de bovenstaande rollen hij/zij zal innemen en wat de les beoogt te bereiken.

De leraar zal vervolgens vanuit de eigen expertise de leerlingen begeleiden in hun proces.

De leerkracht is gespreksleider in de theologische gesprekken die de kinderen met elkaar voeren, in een stimulerende leeromgeving die goed is voorbereid.

Stichting Houvast op School