Voorbeeldlessen

Structuur Houvast op School

De leerlijn omvat lesmateriaal voor groep 1 tot en met 8. Dit is verdeeld in vier niveaus: groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Centrale planning is de jaarcirkel met 37 weken. In het schooljaar 2021-2022 is jaar A compleet beschikbaar. In het schooljaar daarna jaar B, met nieuwe verhalen nog eens 2 lessen per verhaal. Hierdoor heb je als leerkracht ruime keus uit lessen en activiteiten en krijgen kinderen niet dezelfde lessen als ze doorstromen van, bijvoorbeeld, groep 3 naar groep 4.

Bouwstenen

Elke schoolweek wordt een verhaal uit de Bijbel, over een heilige of een feestdag, verteld. Ieder verhaal wordt uitgewerkt in twee bouwstenen. Deze bouwstenen worden geschreven rond een element uit het verhaal: een gebeurtenis, gedachte, keuze.  Iedere bouwsteen kent drie stappen:

  • Het verhaal. De verhalen komen voor het overgrote deel uit de Bijbel maar ook verhalen over heiligen en de christelijke feestdagen krijgen een plaats.
  • In het verhaal stappen. In een gesprek reflecteer je op het element uit het verhaal.
  • Op verhaal komen. Verwerken van de ervaring door een activiteit Zoals spel, handvaardigheid, tekenen, drama, kunst, muziek en zingen.