Bouwsteen 1, Onderdeel 1
Bezig met cursustraject

Ouderbrief De Emmaüsgangers

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Ouderbrief

Thema ‘De Emmaüsgangers’
14-17 april 2020

Beste ouders en verzorgers,

We hopen dat u mooie Paasdagen heeft gehad. We konden niet op visite en gezellig allemaal samen rond de tafel was er niet bij. Velen hebben elkaar moeten missen. Het is zoals het is …

Er zijn er ook die veel verdriet hebben omdat een familielid erg ziek is of misschien zelfs overleden. We wensen iedereen sterkte.

Uw kinderen moeten verder met thuis werken, u zelf misschien ook wel. Dat valt niet mee maar toch vragen de auteurs van Houvast ook nu weer om uw medewerking.

Het materiaal van de komende weken vertelt het verhaal na Pasen. In deze week gaat het over de mannen die naar Emmaüs liepen op de dag dat Jezus was opgestaan uit zijn graf. Ze zijn bedrukt, staat in het verhaal. Het is allemaal nogal tegen gevallen en zelfs het bijzondere verhaal van het lege graf is blijkbaar niet genoeg om in Jeruzalem te blijven. Maar dan komt er een man bij hen lopen….

Het gaat deze week over ervaringen die we allemaal wel kennen. We zijn ziende blind. Alles lijkt verloren maar dan breekt de zon door. Ineens begrijpen hoe het zit. Dat kunnen ervaringen zijn die je wereld op de kop zetten. Die ervaringen gaan de kinderen onderzoeken aan de hand van het verhaal.

We wensen u mooie momenten met uw kind(eren) rond het verhaal van de Emmaüsgangers.

Volgende week gaan we verder met Ongelovige Tomas.

Met vriendelijke groet
Mede namens alle mensen van ‘Houvast op school’

Liesbeth van Gool