Stichting Houvast op School

Stichting Houvast op School heeft een Anbi-status!

IBAN: NL37 INGB 0007 9481 16
RSIN/Fiscaal nummer : 8578.87.944
KvK: 69478740

Contactgegevens Kalmanstraat 29 1817 HW Alkmaar 06 22225208 E-mail: scholen@houvastopschool.nl

Missie
Stichting Houvast op school ontwikkelt en produceert nieuw materiaal voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing voor het basisonderwijs. Het biedt een interactief platform
waarin mensen elkaar inspireren.

Visie
Het materiaal van Houvast op school nodigt Leerlingen en leraren uit om te pelgrimeren door traditie, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en volwassene. We
willen een interactief platform zijn waarin we elkaar inspireren.

Bestuur
E. van Gool-Leer, voorzitter
P. Gerrits, secretaris
S. Dumoulin, penningmeester

Beloningbeleid
Een vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie;
Bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis, geheel onbezoldigd.
Een niet bovenmatig vacatiegeld.

Samenwerking

Stichting Houvast op School werkt voor de communicatie, marketing en sales samen met Berne Educatie.

Samenwerking

Stichting Houvast op School werkt voor het ontwikkelen en onderhouden van de website samen met Motion Pixels | Laren N.H.