Houvast op School biedt houvast

Houvast op School wil kinderen de kans geven om hun levensbeschouwelijke horizon uit te breiden in de ontmoeting met andere kinderen en de katholieke traditie van de school. Tegelijkertijd leren kinderen om de horizonten van levensbeschouwelijke verhalen en tradities te verbreden in de ontmoeting met het eigen levensverhaal. Houvast op School gelooft dat kinderen volwaardige partners zijn in hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling.

De methode wil de leerkracht helpen om de kinderen te begeleiden op deze reis, waarbij niet de aankomstlocatie, maar de reis zelf het belangrijkst is.

Houvast op school biedt de leerkracht houvast om te zorgen voor de ideale herberg waar de jonge pelgrims elkaar ontmoeten en hun levensvragen uitwisselen.

Uitwisseling door het bevorderen van narrativiteit. Hierbij verwijst dit woord naar de vele verschijningsvormen in diverse uitingen zoals muziek, tekst, schilderkunst en filmfragmenten.

Houvast op school biedt de leerkracht houvast om te zorgen voor de ideale herberg waar de jonge pelgrims elkaar ontmoeten en hun levensvragen uitwisselen.