Bouwsteen 2, Onderdeel 4
Bezig met cursustraject

34.2.4.4 Op verhaal komen

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

‘SAMEN VERDER’

Stap 1
Vertel onderstaande opdracht aan de leerlingen;
‘De vader was dolblij toen zijn zoon terugkwam. De zoon schaamde zich, maar kwam wel terug. De zoon zei dat hij
het niet waard was om zijn zoon te heten. De vader organiseerde een feest voor hem.

 • Hoe is dit verhaal na het feest verdergegaan?
 • Hoe is de vader na het feest omgegaan met z’n zoon? Wat wil de vader van z’n zoon?
 • Wat gaat de zoon doen na het feest?
  Denk er in stilte over na. Je mag niet overleggen met anderen.’

Stap 2

 • Deel aan iedere leerling een tekenvel A4 uit.
 • Laat de leerlingen het in 4 gelijke vakken verdelen. (twee keer door de helft vouwen)
 • Vraag de leerlingen een strip te tekenen hoe is dit verhaal verdergegaan.

Stap 3

 • Vraag aan het einde van de les de leerlingen de strips in te leveren. Kies er een paar uit en bespreek de strip met de leerlingen m.b.t. de thema’s die in stap 1 zijn aangekaart.
 • Je kunt er ook voor kiezen de leerlingen uit te nodigen hun strip aan de groep te laten zien.
 • Laat de tekenaar uitleggen en verwoorden. Laat de andere leerlingen reageren.