Bouwsteen 2 van 2
Bezig met cursustraject

A.4.34.2 Allebei anders

Serie A Thema 34

Bouwsteen: Allebei anders

Focus binnen de Kennisbasis: Contingentie

Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 34, 54, 55

LESOPBOUW

  • Het verhaal over ‘De verloren zoon’
  • In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van vragen.
  • Op verhaal komen: Samen verder

Groep: 7/8

Duur: 45 minuten

Bijlagen:

  • Het verhaal over ‘De verloren zoon’
  • Vertelplaat

Zelf toevoegen:

  • A4 voor iedere leerlingen
  • Potloden, kleurpotloden, stiften

ELEMENT
Als de jongste zoon na lange tijd terugkomt, wordt er feest gevierd. Wat zou er daarna gebeurd zijn.

INTRODUCTIE
Het verhaal over de verloren zoon gaat over herkenbare emoties. In de loop van ons leven staan we in de ‘emotionele’ schoenen van de vader, de oudste en de jongste broer.
De vader heeft blijkbaar een ideaal als het gaat om het opvoeden van z’n zoons. Ze zijn beiden anders. Hij behandelt ze zoals ze zich ontwikkelen, zelfs als de jongste zoon bij om zijn erfdeel vraagt, terwijl de vader nog leeft. Hij laat z’n jongste zoon vrij om de wereld in te trekken. Wat zegt dat over de vader?
Iedereen heeft ouders, iedereen wordt opgevoed. Dit gebeurt bij iedereen anders. Ieder heeft andere verlangens. Wat verlangen kinderen van hun ouders/opvoeder, wat verwachten de ouders van hun kinderen?
Het verhaal stopt als het gewone leven weer begint.