Bouwsteen 2, Onderdeel 4
Bezig met cursustraject

2.2.4.4 Op verhaal komen

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

‘Zoals het is bedoeld?’

Stap 1

 • Geef iedere leerling een tekenvel.
 • Nodig de leerlingen uit kort na te denken over de vragen:
 • Hoe zouden wij moeten heersen over de aarde?
 • Hoe kan de mens er voor zorgen dat planten, bomen, dieren en mensen vruchtbaar kunnen leven?
 • Vraag de leerlingen in simpele tekeningetjes te verbeelden wat er moet gebeuren om op de juiste manier te heersen over de wereld.
 • Vraag de leerlingen er in een paar woorden bij te schrijven wat de tekeningen voorstellen.

Stap 2

 • De leerlingen pakken hun tekenvel in de hand en gaan door de ruimte lopen.
 • Geef na 1 minuut een signaal. De leerlingen maken drietallen met de leerlingen die vlak bij hen staan.
 • Ze leggen aan elkaar uit wat ze hebben getekend en waarom. Na ongeveer 2 à 3 minuten geeft de leerkracht een signaal.
 • De leerlingen gaan weer lopen door de ruimte. Geef weer na 1 minuut een signaal. De leerlingen zoeken andere gesprekspartners en herhalen de oefening.
 • Doe dit ongeveer 3 keer.

Stap 3

Na een aantal keer te hebben gewisseld van gesprekspartners is het goed nog even centraal terug te komen.

Vraag aan de leerlingen wat ze bij anderen hebben gezien en te verwoorden wat ze er van vonden. 

Stap 4

Is er een conclusie?

Wat denkt de groep dat ons (de mensheid) te doen staat?

Eventueel Extra:

Hang een aantal tekeningen/ schetsen over ‘Heersen zoals het is bedoeld’ in het lokaal op.