Bouwsteen 2, Onderdeel 1
Bezig met cursustraject

2.2.1.4 Het verhaal van de Schepping

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Vertelling naar het Bijbelverhaal in het Oude Testament, het boek Genesis, Hoofdstuk 1; 1-31 en hoofdstuk 2; 1-4a.

Vertel het verhaal. Bekijk de vertelplaat.

Ter info voor de leerkracht

Oude teksten zoals dit verhaal zijn geschreven in een taal die we poëtische taal  kunnen noemen. Door het in deze poëtische taal voor te lezen, leren de leerlingen dat ze een verhaal kunnen volgen in z’n context, ondanks het feit dat ze niet alle woorden kennen. Zo merken ze dat ze een tekst niet na een keer lezen of horen volledig hoeven te begrijpen. Een verhaal als dit kan niet anders dan in poëtische taal worden verteld omdat anders te veel van wat het ons wil vertellen, verloren gaat.

Het woordenschatniveau van de klas is wel belangrijk. Als je problemen verwacht, benoem dan vast de lastige  woorden en wat ze betekenen en zet ze eventueel op het bord.