Bouwsteen 2, Onderdeel 3
Bezig met cursustraject

2.2.3.4 In het verhaal stappen

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep. 

 • Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord. 
 • Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.
 • Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de woorden en een beetje tussen de regels te kruipen. 

Tips bij het gesprek

 • Houd het gesprek filosofisch. Het gaat niet om het juiste antwoord, als dat er al is. Blijf nieuwsgierig en stimuleer het bij je leerlingen.
 • Probeer jezelf een voorstelling te maken van ‘heersen’ en kijk dan naar de hedendaagse realiteit die het misschien moeilijk maakt een positieve voorstelling van ‘heersen’ te maken.
 • Het is niet de een doel op zich om alle vragen even uitgebreid te behandelen. Het doel is wel te proberen het voor jezelf en voor de leerlingen helder te krijgen. Het antwoord kan per individu verschillend zijn.
 • Houd rekening met leerlingen die binnen een religieuze traditie worden opgevoed, waar thuis een overtuiging wordt meegegeven, dat ook zij veilig de visie van thuis kunnen delen.

Verhelderingsvragen:

 • Wat zegt God, dat de mens moet doen?
 • Waarover moet de mens heersen?
 • Wat zegt God eerder in het verhaal tegen de dieren? Wat moeten ze doen?
 • Wat zou God bedoelen met wees vruchtbaar? Gaat dat alleen om kinderen krijgen?

Ervaringsvragen:

 • Heb jij weleens gezien dat iemand heerste? Was dat prettig of onprettig?
 • Heb jij zelf wel eens geheerst? Hoe voelde dat?
 • Zorgde dat er voor dat de situatie vruchtbaar bleef of werd?
 • Begrijp je wat met heersen wordt bedoeld? Kun je het uitleggen?

Levensbeschouwelijke vragen:

 • Is heersen in dit verhaal positief of negatief en waarom?
 • God geeft de mensen de opdracht te heersen. Zou jij de mens deze opdracht toevertrouwen? Waarom?
 • Hoe hebben heersen en vruchtbaar met duurzaam te maken?
 • In Nederland wil men sommige delen van de natuur terugbrengen in oorspronkelijke staat. Kan dat? Is dat een goede manier van heersen?