Bouwsteen 1, Onderdeel 3
Bezig met cursustraject

Palmpasen vieren groep 5-6

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Project ‘Op naar Pasen’

Deel 1 Palmpasen

WAT DOEN WE?

 • Het verhaal ‘De intocht in Jeruzalem’
 • Op verhaal komen met de Doe-opdracht ‘Palmpasenstok maken’.
 • Het verhaal over ‘Het laatste Avondmaal’
 • In het verhaal stappen door vragen.

Groep:5-6

Stappenplan:

 • Verhalen lezen
 • Vertelplaat bekijken (aparte bijlage)
 • Vragen beantwoorden.
  Palmpasenstok maken

Zelf toevoegen:

 • Materialen voor palmpaasstok: kruisvorm van latjes, crêpepapier, groene (buxus)tak, slinger van rozijnen en pinda’s, sinaasappel of mandarijn, chocolade of papieren eitjes, broodhaantje, bloemen.

WAAROVER GAAT HET VANDAAG?
De mensen juichen Jezus toe met palmtakken als hij Jeruzalem binnenkomt.
Op veel plaatsen in Nederland worden Palmpaasoptochten gehouden. Meestal dragen de kinderen een zelf versierde palmpaasstok vol lekkers vanuit kerk of school naar zieke of eenzame mensen/kinderen. Deze traditie is ook leerzaam, want het is best moeilijk om zoiets moois en lekkers aan een ander weg te geven.
In katholieke kerken wordt op Palmzondag het verhaal over Jezus gelezen, vanaf zijn intocht in Jeruzalem tot zijn begrafenis. Ook de palmpaasstok vertelt dit verhaal, via symbolen. Het verhaal gaat van het verdriet van het lijden en sterven tot aan de blijdschap van de verrijzenis, Pasen. De Palmpaasstok is droevig en blij tegelijk.
De kinderen geven hun Palmpasenstok aan iemand die droevig is, pijn heeft of zorgen. Daardoor brengen de iets van blijdschap naar hen toe.

Opdracht 1; Lees het verhaal en bekijk de vertelplaat.

HET VERHAAL ‘DE INTOCHT IN JERUZALEM’
Naar de bijbelverhalen die staan in Het Evangelie van Matteüs 21,1-11 en Het Evangelie van Lucas 19,28-39

Jezus ging met zijn leerlingen naar de grote stad Jeruzalem om daar Pesach te vieren. Toen ze er bijna waren, stuurde hij twee leerlingen naar een klein dorpje dichtbij.
Hij zei: “Jullie moeten naar dat dorpje daar lopen. Als je het dorp binnenkomt is het eerste wat je ziet een jong ezeltje. Dat ezeltje staat vastgebonden. Nog nooit heeft er iemand op zijn rug gezeten. Dat ezelsveulentje moet je losmaken en meenemen. Misschien zal er iemand tegen jullie zeggen: Hé, wat doen jullie daar? Dan moet je antwoorden: “ Jezus heeft het nodig. Maar hij stuurt het snel weer terug.
”De twee leerlingen liepen naar het dorp. En inderdaad, daar stond een ezeltje. Het was vastgebonden. Ze maakten het jonge ezeltje los. Iemand riep: “Zeg wat doen jullie daar? Je mag niet zo maar dat ezeltje los maken. Ze zeiden, zoals Jezus gezegd had: “ Jezus heeft het nodig. Hij stuurt het snel weer terug. ” Toen was het goed. De mensen lieten hen met rust.
Ze brachten het ezelsveulen bij Jezus. Ze legden hun jassen op de rug van het ezeltje. Jezus ging op de rug van het ezeltje zitten. Ze gingen op pad. Langs de weg stonden veel mensen. Ze juichten en waren blij. Veel mensen legden hun jassen op de weg voor het ezeltje. Anderen legden groene takken op de grond. Er waren ook mensen die met groene takken boven hun hoofd zwaaiden. Het was een groot feest. De mensen waar Jezus langs kwam, juichten en riepen: Hosanna; Gezegend Jezus. Hij komt in de naam van God. Lang leve onze koning Jezus. Het nieuwe koninkrijk komt nu echt. Hosanna in den hoge!
Op de muur stonden de hogepriesters van de tempel. Ze keken niet blij. Dit moest stoppen!

OP VERHAAL KOMEN; ‘PALMPASENSTOK MAKEN’

Tip bij het weggeven van de Palmpasenstok
Bedenk aan wie je je stok wilt gaan geven. Misschien ken je zelf iemand. In deze tijd moeten veel ouderen in hun huizen blijven. Zij kunnen we wat vrolijkheid gebruiken. Laat het van te voren weten dat je komt. Zet de stok bij hun deur dan kunnen de ouderen hem zelf binnen zetten.
Als je zelf niemand weet, kan school hier misschien bij helpen door contact te leggen met een verzorgings- of verpleeg tehuis. Als iedereen apart de stok komt brengen, kan ook dat wellicht lukken.

Hoe maak je een palmpaasstok:

 • Neem een houten kruis (40x 60-70 cm lat). De vorm is dus als het kruis van Jezus.
 • Timmer een flinke spijker bovenop de verticale lat. Daarop komt later het broodhaantje.
 • Knip repen van 2 cm van het crêpepapier. Wikkel deze af en bevestig het uiteinde met een plakbandje of punaise in de stok aan het uiteinde. Wikkel de reep papier om de houten lat zo dat er geen hout te zien is. Houd het crêpepapier strak want anders zakt het af.
 • Rijg rozijnen of krenten aan een draad. Maak hier slingers van en bevestig deze aan de uiteinden van de korte horizontale lat.
 • Doe dit ook met de pinda’s.
 • Hang de chocolade eitjes aan de horizontale lat of plak ze met een plakband ergens op de latten.
 • Maak een soort netje en hang de sinaasappel of citroen aan de tak. (zorg voor evenwicht)
 • Versier de Palmpasenstok met bloemen.
 • Zet het broodhaantje bovenop op de spijker op de verticale stok.Bind het vaster met wat draad, reep crêpepapier of touw

Waarom ziet een Palmpasenstok er zo uit?

 • Dat heeft te maken met het verhaal dat je al gelezen hebt maar ook met het verhaal dat hieronder staat.
 • Lees het verhaal en beantwoord de vragen die er onderstaan.

VERHAAL OVER HET LAATSTE AVONDMAAL
Naar het verhaal in de bijbel dat staat in Het Evangelie van Lucas Hoofdstuk 19; 28-39

Ze waren nu in Jeruzalem. Over een paar dagen zouden Jezus en zijn leerlingen het Joodse paasfeest gaan vieren. Jezus had al een paar leerlingen op pad gestuurd om een ruimte te zoeken. Zij moesten naar de eigenaar van het huis gaan en zeggen: “De Meester wil bij u zijn paasmaal houden.
“Zo gebeurde het en de eigenaar regelde alles wat nodig was voor het paasmaal. Op de tafel stond alles klaar zoals het hoorde; het platte brood, de wijn, de bekers, de kruiden en het lamsvlees. Ze gingen allemaal aan tafel, ook Jezus kwam erbij. Ze zaten in een grote kring rond de tafel: de kring van Jezus.

Toen zei Jezus: “Iemand van jullie zal mij verraden.” De leerlingen schrokken en vroegen: “Ik ben het toch niet, meester?” Judas had Jezus al verraden bij de hogepriesters. Hij had hen verteld waar ze zouden zijn die avond. Toch vroeg ook Judas: “Ik ben het toch niet, meester?” “Jij zegt het”, antwoordde Jezus. Ook Petrus vroeg: “Ik ben het toch niet, meester?” “Jij zult voordat de haan heeft gekraaid, drie keer zeggen dat je mij niet kent”, zei Jezus.

Toen sprak Jezus een gebed uit over het brood. Daarna hij brak het in stukken en hij gaf het aan zijn leerlingen. Jezus zei: “Als je dit doet, ben ik bij jullie.” Hij pakte ook een beker wijn. Hij sprak nu weer een gebed uit en hij gaf de beker aan zijn leerlingen. “Drink hier allemaal uit. Als je dit doet, weet dan dat wij altijd bij elkaar zullen horen, wat er ook gebeurt.
Alle leerlingen vielen in slaap. Jezus bleef wakker. Hij wist wat er zou gaan gebeuren. Hij was bang maar wist dat het moest gaan zoals het moest gaan. Hij vocht er niet meer tegen. Toen kwamen er opeens soldaten op hem af. De leerlingen schrokken wakker en wilden Jezus beschermen.
Ineens was daar ook Judas. Hij gaf Jezus een kus op zijn wang. Toen wisten de soldaten dat ze die man moesten hebben, dat was dus Jezus. Ze namen hem mee en gooiden hem in de gevangenis.

IN HET VERHAAL STAPPEN DOOR VRAGEN

Opdracht 3: Bedenk wat de onderdelen van de Palmpasenstok te betekenen kunnen hebben.

Je vindt veel antwoorden in het verhaal van de Intocht en het Laatste Avondmaal?

 • Versiering
 • Broodhaantje
 • Buxustakjes
 • Slingers van rozijnen of krenten
 • 30 Pinda’s

Onderstaande onderdelen hebben te maken met hoe het verhaal verder gaat. Misschien weet je het al.

 • Houten kruis
 • Citroen, sinaasappel of mandarijn
 • Eieren

Volgende week krijg je de antwoorden op deze vragen in de volgende les. Dan kun je het zelf nakijken.

Opdracht 4: Bedenk antwoorden op de vragen:

 • Kun je iets vieren dat naar afloopt? Waarom?
 • Waarom heeft Judas Jezus verraden denk je? Wat vind je daarvan?
 • Waarom heeft Petrus gezegd dat hij Jezus niet kende? Wat vind je daarvan?
 • Vind je dat Jezus had weg moeten lopen of heeft hij het goed gedaan door te blijven?

De antwoorden op deze vragen bedenk je zelf. Het gaat om jouw mening. Daarbij is geen goed of fout.
Stuur jouw antwoorden van opdracht 3 en 4 naar jouw juf of meester.
Als het lukt om een Palmpasenstok te maken, maak daar een foto van en stuur hem naar jouw juf of meester en schrijf kort op naar wie je hem hebt gebracht en waarom.

 

© Alle materiaal uit deze lesbrief is eigendom van Stichting Houvast op school.
Het materiaal in de lesbrieven van het project ‘Op naar Pasen’ mag gedeeld worden met anderen.
Alle het andere materiaal van Stichting Houvast op school niet.
Aan onze website wordt op dit moment nog hard gewerkt. We zijn in de opstartfase.