Bouwsteen 1, Onderdeel 3
Bezig met cursustraject

Achtergrondinformatie project

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

PROJECT OP NAAR PASEN
Korte achtergrond informatie bij het hele project.

Het verhaal dat we volgen, begint de week voor Pasen. Die dag kennen we als Palmpasen. Op deze dag vertelt het verhaal hoe blij de mensen zijn. Ze staan langs de kant van de weg als Jezus langskomt op weg naar Jeruzalem. Ze hebben al veel over Jezus gehoord. Velen geloven dat hij hen zal redden van de overheersers, de Romeinen. Maar dat heeft Jezus nooit gezegd of beloofd. Wat hij vertelde had met God te maken. Het gaat bij Jezus over de ziel. Alles wat je hier op aarde doet, heeft effect op je ziel. En je ziel is eeuwig. Die gaat, na het leven op aarde, terug naar God. Daarom is het belangrijk tijdens je leven goed te leven en je relatie met God goed te houden. Maar veel mensen die langs de kant staan hebben dat misschien niet zo begrepen.

De machthebbers van het land zijn Jezus liever kwijt dat rijk. Pilatus, de Romeinse landvoogd, moet alles rustig houden en zorgen dat de mensen niet in opstand komen. Voor hem is Jezus een onruststoker. Voor de priesters in de tempel is Jezus ook een gevaar. Jezus zegt dat het gaat om de mensen die niets hebben. Zij doen er toe. Zij zijn net zoveel waard als mensen met geld en macht. De machtige priesters willen niet dat dat wordt gezegd. Ze bedenken iets om Jezus te kunnen oppakken en te veroordelen.
Jezus sterft aan het kruis maar daarna gebeuren en dingen die we niet voor mogelijk houden. Jezus leeft door ondanks zijn dood. Christenen vieren dit op Pasen.

Dit alles lezen we in de verhalen van Palmpasen tot en met Pasen. Het is een vervolgverhaal dat op speciale dagen wordt gelezen. Dit jaar zijn dat:

  • 5 april Palmpasen: De feestelijke intocht in Jeruzalem
  • 9 april Witte Donderdag; Jezus eet voor de laatste keer samen met zijn vrienden/leerlingen en wordt opgepakt.
  • 10 april Goede Vrijdag: De hogepriesters ondervragen Jezus. Het volk dat daarbij is, roepen om zijn veroordeling. Ze gaan naar Pilatus en hij veroordeeld hem uiteindelijk. Dat kunnen de priesters niet zelf. Jezus wordt gekruisigd, sterft en wordt begraven.
  • 11 april Stille Zaterdag; Jezus en zijn vrienden waren joden. Zij hebben als rustdag de zaterdag. Op deze dag mogen joden geen werk verrichten. Het is een dag van stil verdriet.
  • 12 april Pasen; De vrouwen gaan ’s morgens snel naar het graf en vinden de steen weggerold en het graf leeg. Een engel zegt dat Jezus leeft.