Bouwsteen 2, Onderdeel 4
Bezig met cursustraject

16.2.4.4 Op verhaal komen

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

‘Het wordt voorspeld’

Tip bij de uitvoering

De leerlingen maken kennis met deze voorspellingen en passen de manier van voorspellen toe op hun eigen leven.

Een voorspelling goed (begrijpend) lezen, geeft leerlingen nieuwe inzichten over de bedoeling van de tekst.

De leerlingen lezen de voorspelling die de geleerden van Herodes hoogstwaarschijnlijk gebruikten; een visioen van de profeet Jesaja, dat ook in de bijbel staat. Deze tekst wordt ook altijd in de Kerstnachtviering in de katholieke kerk gelezen.

Stap 1

 • Vertel de leerlingen onderstaande informatie:

Op je werkblad staat een tekst waar de geleerden van Herodes hoogstwaarschijnlijk over spraken toen de wijzen daar op bezoek waren. Misschien was het ook de teksten die de wijzen kenden en waarop ze op weg zijn gegaan.

De voorspelling is geschreven in een prachtige taal. Het is bijna een soort gedicht.

Lees in tweetallen de voorspelling aandachtig door. Het is taal die je misschien wat vreemd aandoet.

Stap 2

 • De leerlingen lezen de voorspelling; een visioen van de profeet Jesaja.
 • De leerlingen zetten strepen onder de tekst waar de voorspelling volgens hen is uitgekomen, in groen (precies zo uitgekomen), oranje ((nog) niet helemaal) of rood (helemaal niet uitgekomen).
 • Bespreek de uitkomsten en voer een gesprek aan de hand van onderstaande vragen:

Levensbeschouwelijke vragen:

 • Is er verschil tussen een voorspelling en een toekomstvisioen?
 • Waar moet een voorspelling aan voldoen om er in te kunnen geloven?
 • Waar moet een voorspelling aan voldoen om er in te durven geloven?
 • Moeten voorspellingen precies uitkomen om waar te zijn?
 • Welke voorspellingen of visioenen ken je uit deze tijd en wat vind je er van?

Eventueel Extra

 • De voorspelling uit het voorbeeld gebruikt mooie, dichterlijke woorden.
 • Beschrijf jouw voorspelling (die je hebt meegemaakt of die je zelf mag bedenken) in jouw mooiste woorden. Het maakt niet uit of de voorspelling al is uitgekomen of nog niet.