Bouwsteen 2, Onderdeel 4
Bezig met cursustraject

16.2.4.2 Op verhaal komen: sterrenwensen

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

De leerlingen schrijven wensen voor een ideale wereld en bedenken wat zij zelf kunnen doen om die wensen uit te laten komen.

Stap 1

Praat met de leerlingen over de ster van Bethlehem. Het is een symbool van hoop: de hoop op een nieuwe vredevolle wereld. De ster kondigt de geboorte van een nieuwe koning aan. In die tijd verwachtten de mensen dat er iemand geboren zou worden die alles zou veranderen. Veel mensen geloven nu nog steeds dat dat Jezus is. Veel mensen proberen te doen wat hij vroeg, namelijk lief zijn voor elkaar, te zorgen voor de wereld en niet met ruzie en oorlog proberen de baas te zijn. Zo kan iedereen gelukkig zijn.

Stap 2

 • Geef de leerlingen een paar minuten de tijd om in stilte na te denken over de wereld die Jezus voor ogen had.
 • Laat dan enkele leerlingen hierover vertellen. Stimuleer hen om een zo concreet mogelijk beeld te schetsen van zo’n ideale wereld. Wat zou je zien? Wat zou je horen? Wat zou je voelen? Wat zou er anders zijn dan in de wereld die we kennen?
 • Vertel dat de leerlingen een sterrenhemel gaan maken met wensen voor een betere wereld.
 • Kopieer voor elke leerling een ster op geel papier (kopieerblad maken met ster waarop kinderen een wens kunnen schrijven).
 • Elke leerling schrijft zijn eigen wens voor de wereld op. Dit kan een wens zijn voor de wereld als geheel of voor hun eigen omgeving. Leerlingen die nog moeite hebben met schrijven, mogen ook tekenen.
 • Hang de sterren op (bijvoorbeeld plakken op donkerblauw of zwart karton of met touwtjes hangen aan het plafond).
 • Bespreek de sterrenwensen:
  • Welke wensen vragen om toelichting? Zorg dat alle wensen duidelijk zijn.
  • Welke wensen lijken op elkaar? Zou je die wensen in één zin kunnen samenvatten?
  • Wat kunnen de leerlingen er zelf aan doen om de wensen die ze hebben geformuleerd uit te laten komen?