Bouwsteen 2 van 2
Bezig met cursustraject

B.1.27.2 Geschrokken

Serie B Thema 27

Bouwsteen: Van donker naar licht
Focus binnen de Kennisbasis: Transcendentie en Traditie
Focus binnen Burgerschap: Kerndoelen 1, 2, 3, 9, 12, 38, 54

Groep: 1/2

Duur: 30 – 40 min

LESOPBOUW

  • Het verhaal ‘Het graf is leeg’
  • In het verhaal stappen door gesprek aan de hand van vragen.
  • Op verhaal komen: ‘Wat een schrik’

Bijlagen:

  • Het verhaal ‘Het graf is leeg’
  • Vertelplaat

Zelf toevoegen:

ELEMENT
Maria Magdalena komt samen met andere vrouwen bij het graf van Jezus aan. Wat ze daar meemaken zorgt er voor dat ze schrikken. Niet een keer maar meerdere keren.

INTRODUCTIE
Na de Vasten, de veertigdagentijd voor Pasen, is het nu eindelijk Pasen. Christenen vieren dat Jezus toch echt niet zomaar een mens was. Hij blijkt op de derde dag opgestaan uit de dood. Een mysterie omdat de opstanding uit de dood niet te begrijpen is. Het is iets dat je besluit te geloven of niet. Het roept vragen op en tegelijk is het heel hoopvol. Jezus herstelt de relatie van de mensheid met God en daardoor is er leven na de dood bij God mogelijk.
De dood heeft niet het laatste woord. Liefde is sterker dan het kwaad. De vrouwen die naar het graf gaan om het lichaam te verzorgen met olie en kruiden schrikken een aantal keren. Ze zien de grafsteen weggerold en zien twee mannen in het wit in het graf i.p.v. het lichaam van Jezus. Als wij iets zien dat we niet verwachten kan er een schrik reactie volgen. Daarna is er ruimte voor andere emoties die zich op allerlei manieren kunnen presenteren.

B.1.27 Verhaal Pasen

B.1.27.2 Lesbrief Pasen - Geschrokken


Pasen