C.4.12.1 Lesbrief Ruth en Naomi - In jouw voetspoor