C.4.05.2 Lesbrief De Uittocht uit Egypte - Zo maar geholpen