C.4.04.2 Lesbrief De tien plagen - Een vuist maken