C.4.03.2 Lesbrief De brandende braamstruik - De naam van God