C.4.03.1 Lesbrief De brandende braamstruik - Ik durf niet