C.3.10.2 Lesbrief Gideon wordt rechter - Stilstaan bij Gideon