C.3.05.2 Werkblad De Uittocht uit Egypte- Je weg vinden