C.3.05.2 Lesbrief De Uittocht uit Egypte - Je weg vinden