C.3.03.2 Lesbrief De brandende braamstruik - In hoger sferen