C.2.05.2 Lesbrief De Uittocht uit Egypte - Doorzetten