C.2.05.1 Lesbrief De Uittocht uit Egypte - Een zware tocht