C.2.03.2 Lesbrief De brandende braamstruik - Dat kan ik toch niet