C.1.05.2 Lesbrief De Uittocht uit Egypte - Door woestijn en zee