C.1.05.1 Lesbrief De Uittocht uit Egypte - De woestijn