B.4.35.2 Lesbrief De reizen van Paulus - Ik kies voor