B.4.20.2 Lesbrief Over de lamme - Kan geloof genezen