B.2.36.2 Lesbrief Petrus en Paulus gevangen - Het Licht van Paulus 3