Uitgangspunten

Uitgangspunten

Houvast op school gaat uit van de volgende didactische uitgangspunten

Groeien door te spiegelen
Je kunt pas groeien als je geworteld bent. Doordat de methode houvast biedt vanuit de christelijke traditie, krijgt ieder kind de ruimte om zich hieraan te spiegelen en persoonlijk te groeien. Pas als je in de spiegel kijkt, ontdek je wie je bent. Daarom vertellen we veel verhalen en laten we veel zien over deze traditie.

Levenservaringen laten mensen groeien
Deze christelijke traditie wordt benaderd vanuit de drie basisconcepten uit de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing (VKLO, 2014): We proeven aan de ervaring om deel uit te maken van een doorgegeven traditie, de grote levenservaringen die vragen bij ons oproepen of ons levenspad sturen en de ervaringen van alles wat mensen te boven gaat.

Levensbeschouwelijk gesprek ondersteunt
Het omgaan met deze grote ervaringen lukt alleen door de juiste vragen te stellen. We helpen de leraar om te zorgen voor levensbeschouwelijke diepgang in de les. Door een vaste structuur van voorbeeldvragen leert de leraar hoe het levensbeschouwelijk gesprek ook op andere momenten kan plaatsvinden.

Leren wat van waarde is
Het stellen van vragen aan kinderen gebeurt niet alleen in de kring. Het uitbeelden van de eigen inzichten bij een thema, bijvoorbeeld in kunstvormen, drama of poëzie: als je echt stilstaat bij een thema, kom je verder.

Het verhaal ontdekken
Zo nemen we de kinderen op reis. Godsdienstpedagoog Bert Roebben maakt de vergelijking tussen de toerist en de pelgrim. De toerist maakt foto’s en gaat verder, om zoveel mogelijk te zien in weinig tijd. De pelgrim heeft de reis zelf als het hoogste doel. De pelgrim blijft stilstaan bij wat van waarde is, spreekt hier met anderen over en vraagt zich af wat het hem heeft gebracht.
Roebben ziet in het vak godsdienst/levensbeschouwing het beeld van het voorportaal van een oude kerk. Je bent niet in de kerk, maar de beelden rond de deur vertellen je een verhaal. De toerist maakt foto’s van de beelden. De pelgrim probeert het verhaal te ontdekken om er zelf van te leren.

In vergelijking met de gangbare methoden godsdienst/levensbeschouwing voor het basisonderwijs, is Houvast op school de eerste die deze moderne inzichten bij elkaar wil brengen.

In vergelijking met de gangbare methoden godsdienst/levensbeschouwing voor het basisonderwijs, is Houvast op school de eerste die deze moderne inzichten bij elkaar wil brengen.