De geschiedenis van Houvast op School

In de periode 2011-2014 heeft een groep onderwijsprofessionals uit het katholiek basisonderwijs samengewerkt om het onderwijsmateriaal van Vastenaktie Nederland te vernieuwen. Zij ontvingen uit het veld positieve signalen over dit katholiek geïnspireerde materiaal, zowel van schooldirecteuren en leerkrachten als van pastores en docenten Katholiek Vormingsonderwijs uit het openbaar basisonderwijs.

De geluiden die zij gedurende deze jaren hoorden over onvrede met het bestaande onderwijsmateriaal godsdienst/levensbeschouwing werden steeds luider en dat maakte dat zij, in de periode 2014-2017 hebben onderzocht of er concreet behoefte bestaat aan een katholiek geïnspireerd onderwijsaanbod voor het gehele schooljaar.

De groep heeft zich laten informeren over inzichten die zich in het veld ontwikkelden aangaande inhoud, didactiek en conceptuele aanpak. De leden van deze groep hebben contacten gezocht en zijn het gesprek aangegaan met stakeholders. De pilot, die heeft plaats gevonden in januari en februari 2017 op meer dan 20 basisscholen, heeft een zeer goed resultaat geboekt. Op maandag 28 augustus 2017 de stichting Houvast op School opgericht.

Vanaf dat moment heeft de Stichting zich ingezet om fondsen te werven. Dankzij een paar fondsen die vertrouwen kregen in het project was er in januari 2019 voldoende geld om te starten. Een aantal auteurs uit de pilotperiode bleef schrijven, een aantal nieuwe meldden zich enthousiast.