Bouwsteen 1, Onderdeel 2
Bezig met cursustraject

Samen Pasen vieren groep 5-8

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Project ‘Op naar Pasen’
Deel 3 ‘Samen Pasen vieren’
WAT GAAN WE DOEN

Vraag je ouders of andere volwassenen om samen de opdrachten te doen. Hebben ze geen tijd, kun je het met je broertje of zusje doen of misschien zelfs met een vriend(in).
Wij hopen dat jullie het allemaal samen kunnen doen.
Het kan binnen, of buiten als het lekker weer is.

 • Zaterdag: ‘Tafel van verdriet’
  Speciale kijktafel maken
  Gedicht lezen
  Liedje zingen
  Gebedje/gedichtje lezen
 • Zondag: ‘Tafel van Pasen’
  Speciale kijktafel maken
  Gedicht of verhaal lezen
  Liedje zingen
  Gebedje/gedichtje lezen

Een gedichtje wordt een gebedje als je begint met ‘Lieve God’ en eindigt met het bedanken van God. Wil je dat niet, laat die woorden dan weg.

Groep: 5-8

Zelf toevoegen:

Voor zaterdag: De tafel van Verdriet

Wat heb je nodig:

 • Een tafel, de tafel van verdriet.
 • Een donker kleed voor over de tafel.
 • Dingen die bij winter en verdriet horen zoals dode bladeren, stenen, tak zonder blaadjes, een zakdoek voor tranen.
 • Een kruisje, als jullie die thuis hebben.
 • Een kaars.
 • Bedenk zelf wat je er nog meer op kunt zetten.
 • Misschien een foto van iemand die is overleden en die je mist?

Voor zondag; De tafel van Pasen

Wat heb je nodig:

 • Een vrolijk gekleurde doek, liefst groen.
 • Dingen die bij Pasen horen zoals: Een zon van geel karton/papier, (getekende) kuikens, papieren bloemen of echte zoals een krokus/narcis, gekleurde (papieren) eieren, groene blaadjes.
 • Alles wat jij denkt dat er verder bij hoort.
 • Als je een kruis op de tafel van verdriet had staan, kan deze worden teruggezet.
 • Een kaars.

Liedjes
Er zijn links naar liedjes op Youtube. Je kunt luisteren naar de liedjes maar je kunt het ook gebruiken als karaoke. Je kunt er eventueel vooraf mee oefenen. Kies vooraf welk liedje je het leukste vindt. Gebruik een device: Computer/laptop/ipad/mobiele telefoon scherm voor de liedjes.

WAAROVER GAAT HET MET PASEN?
Pasen is een mysterie. De dood blijkt niet het einde. Nieuw leven dient zich aan. Net als in de natuur om ons heen. Dat herkennen we allemaal. De natuur lijkt dood in de winter maar in de lente blijkt hij nog springlevend.
Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Dat lijkt altijd wel Kerstmis te zijn. Dan wordt Jezus geboren. Er zijn dan al mensen die tekens die op de wereld zichtbaar zijn interpreteren. Zij denken: hier wordt een bijzonder mens geboren. Dat blijkt later voor meer mensen zichtbaar. Jezus vertelt mensen over God. God is er voor iedereen. Niet voor de machtigen en rijken maar juist kiest God de kant van de onderdrukten, de armen en de mensen die verstoten worden. Het is de bedoeling dat er plaats en genoeg is voor iedereen. Jezus brengt een boodschap van vrede. Hij zegt dat het niet gaat om alleen het volgen van de regels en de wetten. Het gaat er om dat je vanuit je hart leeft en goed doet. Hij zegt dat het Koninkrijk van God nabij is.
Die boodschap wordt hem noodlottig. Hij wordt veroordeeld als een crimineel. De straf die daar in het Romeinse Rijk voor stond was de kruisiging. Alles lijkt verloren. Maar in het Paasverhaal lezen we dat liefde sterker is dan haat, dat liefde over de grenzen van de dood heen levend blijft. Maar ook dat God zijn band met de mens weer herstelt. Jezus is voor ons allemaal de zondebok. Groter contrast kan er niet zijn. Jezus, de liefde zelf, heeft geen fout gemaakt en neemt de schuld op zich. Zover kunnen we het verhaal allemaal nog volgen.
Pasen is anders. Dat is niet te begrijpen alleen maar te geloven of niet.
Jezus staat op en verdwijnt uit het graf. Na zijn dood komen mensen hem nog tegen. Die verhalen vertellen we na Pasen.

STILLE ZATERDAG: ‘DE TAFEL VAN VERDRIET’

Tip bij de uitvoering: Je kunt tussen iedere stap pauze nemen, als je dat wilt.

Stap 1: Wat ga je doen?

 • Zet een tafeltje in een hoek van de kamer of maak bijvoorbeeld een plekje op een kast.
 • Leg de donkere doek op het tafeltje of op de andere plek die je hebt gemaakt.
 • Ga samen zoeken naar de objecten die hierboven zijn genoemd. Misschien weet je er meer. Pak die dan ook.
 • Misschien kun je zelf iets maken dat bij de tafel van verdriet hoort.
 • Leg er vervolgens de stenen, dode bladeren, de tak, de zakdoek en de andere dingen die je hebt bedacht, op de doek.
 • Als je thuis een kruisje hebt, kan je het er bij zetten.
 • Zet er een kaarsje op. Steek deze nog niet aan!

Stap 2: Nu verder
Ga even rustig (samen) voor de tafel van verdriet zitten en lees het verhaal.
Bekijk samen de digitale vertelplaat die staat bij deel 2 ‘Jezus wordt veroordeeld’. (zie hieronder)

VERHAAL VAN VERDRIET

Jezus krijgt het kruis op zijn schouders gelegd. Jezus moet het zelf dragen naar de plek waar hij gedood zal worden. Hij weet dat hij dood zou gaan. Hij vecht er niet tegen. Hij schreeuwt niet.

Jezus draagt zijn kruis op zijn schouders. Het kruis is te zwaar voor Jezus. Hij valt. De mensen staan er naar te kijken. Hij neemt zijn kruis weer op en loopt verder.
Jezus komt zijn moeder Maria tegen. Zij staat aan de kant van de weg. Maria slaat haar armen om hem heen. Jezus legt zijn hand op de schouder van zijn moeder. Ze kijken elkaar aan. Allebei weten ze wat er gaat komen. Zo troosten ze elkaar en nemen afscheid.

Jezus loopt verder. Het kruis is echt te zwaar voor hem. Aan de kant van de weg verschijnt een man. Hij is nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurt. Het is Simon van Cyrene. Een soldaat wijst Simon aan. Hij moet Jezus helpen dragen.
Wat gebeurt daar? Een vrouw stapt naar voren. De soldaat kijkt naar haar maar ze laat zich niet tegenhouden. Het is Veronica. Ze was uit haar huis gekomen en zag hoe zwaar Jezus het heeft. Ze pakt een doek en maakt deze vochtig. Het gezicht van Jezus is nat van het zweet. Met de koele doek veegt Veronica het gezicht van Jezus af.

Simon helpt Jezus nog steeds het kruis te dragen. Maar ondanks dat wordt het kruis te zwaar. Jezus valt voor de tweede keer. Simon probeert hem te helpen. Jezus valt dieper dan de eerste keer. Maar hij kan weer overeind komen. Hij strompelt verder.
Jezus gaat verder. Een groepje vrouwen komt hem tegemoet. Ze huilen om hem. Jezus steekt zijn hand uit. Hij troost de vrouwen. “Jullie moeten niet om mij huilen,” zegt Jezus.
Jezus gaat weer door. Dan valt hij voor de derde keer. Nu ligt hij op de straat. Simon tilt het kruis op. Zo kan Jezus weer opstaan. Hij worstelt zich overeind en gaat verder richting de berg Golgotha.

Zo komen ze op de plek waar Jezus gekruisigd zal worden. Soldaten kleden Jezus uit. Er is niets meer dat hem kan beschermen. Ze dobbelen om zijn kleren. Dan heeft Jezus helemaal niets meer. Ze lachen hem uit.

Ze leggen hem op het kruis en slaan spijkers door zijn polsen en voeten. Ze zetten het kruis recht overeind. Hij leeft nog. Een paar mensen blijven bij hem. Zijn moeder Maria kijkt naar hem. Maria Magdalena, zijn vriendin, staat naast haar. Johannes is er ook bij. Wie moet er straks voor Maria zorgen. Jezus zegt tegen Maria: ”Voortaan is Johannes jouw zoon.” En tegen Johannes zegt hij: “Voortaan is Maria je moeder. Zorg goed voor elkaar.”

Jezus zegt: “Vader God, vergeef de mensen want ze weten niet wat ze doen.” Daarna is het afgelopen. ‘Het is volbracht.’ De Maria’s staan aan de voet van het kruis en huilen. Johannes kijkt naar Jezus. Hij is dood.

Ze willen hem snel begraven en denken na over de plaats. Jozef van Arimathea, een rijke man heeft een stuk grond. Daar is een grot waar ze Jezus kunnen begraven. Jezus wordt van het kruis afgehaald. Zijn vrienden tillen hem voorzichtig op. Samen brengen ze Jezus weg.

Ze begraven Jezus. Ze wikkelen hem in doeken en leggen hem in het graf. Ze rollen met een paar mannen een grote steen voor de ingang van de grot. Daarna gaan ze naar huis. De vrouwen spreken af zodra het kan terug te gaan om hem te verzorgen. Daar is nu geen tijd meer voor.

Stap 3: Luister en/of zing mee met een of meerdere liedjes.

Als er nooit meer een morgen zou zijn Marco Borsato met Ali B, (3:24)

Als er nooit meer een morgen zou zijn gezongen door Elise Mannah

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (3:21)

Stap 4: Steek nu het kaarsje aan en lees het gebedje/gedichtje.

(Lieve God)
We steken een kaars aan op zoek naar wat licht. We kijken om ons heen op zoek naar leven
op zoek naar zon
op zoek naar nieuw leven.
(Dankjewel God voor het nieuwe leven)

Laat de tafel zo staan tot morgen. Morgen, zondag is het Pasen en wordt de tafel helemaal anders.

Eventueel stap 5:
Je kunt vandaag al knutselen voor morgen als dat handig is: een zon, kuikens, bloemen e.d. Leg ze nog even weg tot morgen.

ZONDAG PASEN ‘DE TAFEL VAN PASEN’

Tip: Je kunt tussen iedere stap pauze nemen, als je dat wilt.

Stap 1: Lees het verhaal en bekijk de digitale vertelplaat.

VERHAAL OVER PASEN
Naar het Bijbelverhaal in het Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 28,1-10

Jezus is al drie dagen dood. Nadat hij was doodgegaan, hebben zijn moeder en zijn vrienden hem snel van het kruis afgehaald en begraven. Dat moest snel, vóórdat de zon onderging, want ze mochten ze daarna niets meer doen. Dat was de wet. Dat was erg verdrietig want ze wilden graag nog een beetje voor hem zorgen. Zijn lichaam wassen en dan insmeren met olie. Maar dat mocht niet meer. Ze moesten voor donker thuis zijn.

Op de derde dag – de zon is nog maar net op – staan de vrouwen heel vroeg op. Ze gaan snel naar het graf. Ze willen het lichaam van Jezus wassen en met olie insmeren. De olie zit in kruikjes en voorzichtig lopen ze door de stille stad naar de rots waar het graf van Jezus is.

Het graf was goed afgesloten met een grote steen. Ze hopen dat het hen gaat lukken om de steen weg te rollen als ze er zijn. Ze horen vogels fluiten en de zon komt op. De wereld ziet er opeens een stuk lichter uit. Maar de vrouwen zien dat niet. Ze voelen zich erg verdrietig. Jezus was hun beste vriend. Ze weten niet goed hoe ze zonder hem verder moeten met hun leven.

Als ze bij het graf komen schrikken ze. De zware steen is al weggerold. Zou er al iemand eerder zijn geweest? De vrouwen kijken het graf in. Ze zien Jezus’ lichaam niet meer liggen. Het enige dat er nog ligt is een witte doek. Ze hadden die doek om zijn lichaam gedaan toen ze Jezus in zijn graf hadden gelegd.

Ze kijken om zich heen en dan zien ze iemand zitten. Hij is helemaal wit. Hij zegt: ’Jezus is hier niet meer, Hij is niet dood. Hij leeft! Echt waar. Vertel het maar aan iedereen.’

De vrouwen schrikken eerst maar dan worden ze blij. Hij leeft! Hij is niet dood! Zijn lichaam ligt niet meer in het graf. Dat moeten ze de anderen vertellen. Ze rennen naar de leerlingen van Jezus en vertellen wat ze hebben gezien.

De mannen kunnen het niet geloven. Wat is dat een raar verhaal. Johannes en Petrus staan op. Ze kijken elkaar aan. Jezus was niet zomaar een mens. Ze beginnen allebei tegelijk te rennen en komen al snel bij het graf. Het is echt waar. Nu zie ze het zelf. Zo hard als ze kunnen rennen ze terug naar de anderen. Ze lachen, zo blij zijn ze. De hemel en de aarde zijn weer met elkaar verbonden.

Stap 2: Maak de tafel van Pasen.

 • Je gaat de tafel van verdriet omtoveren naar een tafel van vrolijk zijn. Het is Pasen!
 • Haal de voorwerpen van de tafel van verdriet.
 • Leg de vrolijke doek over de tafel.
 • Misschien heb je op zaterdag al wat geknutseld? Zet dat er dan op.
 • Misschien weet je al meer? Zet dat er bij.
 • Had je op de tafel van verdriet een kruisje staan? Zet het kruisje er dan weer op.
 • Had je een foto staan? Zet die er dan ook weer bij.

Stap 3: Lees.
Als je goed kijkt naar de grond en naar de bomen en de struiken, dan zie je het ook. In de winter lijkt alles dood, maar in de lente begint alles weer te leven. Je kunt het bijna niet geloven.
Zo ging het ook met Jezus. De mensen bij het graf hebben het gezien. Het graf was leeg! De engel heeft het hen verteld: “Hij is niet dood. Hij leeft.” Hoe? Dat weten we niet. Niet zoals wij leven maar anders. Je kunt het bijna niet geloven.

Stap 4: Steek het kaarsje aan op de tafel van Pasen en lees het korte gebedje/gedichtje.

(Lieve God)
Wij hoorden het verhaal
van dood en nieuw leven. Het verhaal van Jezus die opstond uit de dood.
Als we naar buiten kijken zien we de knoppen aan de bomen
de bloemen groeien
en de jonge dieren dartelen in de wei.
Er is altijd weer nieuw leven. (Goede God U bent nabij. Amen.)

Stap 5: Zing samen.

Kijk eens naar de vogels (Elly&Rikkert) (1:54)

Lente Kriebels (Kinderen voor kinderen) (3:00)

 • filmpje zonder liedtekst

Lente Kriebels (Kinderen voor kinderen) (3:00)

 • alleen liedtekst en muziek

Wens elkaar ‘Zalig Pasen’.