Bouwsteen 1, Onderdeel 1
Bezig met cursustraject

Samen Pasen vieren – groep 1-4

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

Project ‘Op naar Pasen’

Deel 3 ‘Samen Pasen vieren’

WAT GAAN WE DOEN

 • Zaterdag: ‘Tafel van verdriet’
  Speciale kijktafel maken
  Gedicht lezen
  Liedje zingen
  Gebedje/gedichtje lezen
 • Zondag: ‘Tafel van Pasen’
  Speciale kijktafel maken
  Gedicht of verhaal lezen
  Liedje zingen
  Gebedje/gedichtje lezen

Een gedichtje wordt een gebedje als je begint met ‘Lieve God’ en eindigt met het bedanken van God. Past dat niet bij jullie, laat het dan weg.

Groep: 1-4

Zelf toevoegen:

Voor zaterdag: De tafel van Verdriet

Wat heb je nodig:

 • Een tafel, de tafel van verdriet.
 • Een zwart of donkerbruin kleed, dode bladeren, stenen, tak zonder blaadjes, een zakdoek voor je tranen.
 • Bedenk zelf wat je er nog meer op kunt zetten.
 • Misschien een foto van iemand die is overleden en die je mist?

Voor zondag; De tafel van Pasen

Wat heb je nodig:

 • Een vrolijk gekleurde doek, liefst groen
 • Een zon van geel karton
 • Kuikens
 • Bloemen bv krokus/narcis
 • Gekleurde eieren
 • Alles wat jij denkt dat er bij hoort.
 • Als je een kruis op de tafel van verdriet had staan, kan deze worden teruggezet.
 • Een brandende kaars

Liedjes
Er zijn links opgenomen die verwijzen naar liedjes op Youtube.
Je kunt luisteren naar de liedjes maar je kunt ze ook gebruiken als steun bij het zingen als je Samen Pasen viert. Je kunt er eventueel vooraf mee oefenen.
Kies vooraf welk liedje het beste bij jullie past.
Gebruik een device: Computer/laptop/ipad/mobiele telefoon-scherm voor de liedjes.

INFO VOOR OUDERS: WAAROVER GAAT HET MET PASEN?
Pasen is een mysterie. De dood blijkt niet het einde. Nieuw leven dient zich aan. Net als in de natuur om ons heen. Dat herkennen we allemaal. De natuur lijkt dood in de winter maar in de lente blijkt hij nog springlevend
Pasen is het belangrijkste feest van het jaar. Dat lijkt altijd wel Kerstmis te zijn. Dan wordt Jezus geboren. Er zijn dan al mensen die tekens die op de wereld zichtbaar zijn interpreteren. Zij denken: hier wordt een bijzonder mens geboren. Dat blijkt later voor meer mensen zichtbaar. Jezus vertelt mensen over God. God is er voor iedereen. Niet voor de machtigen en rijken maar juist kiest God de kant van de onderdrukten, de armen en de mensen die verstoten worden. Het is de bedoeling dat er plaats en genoeg is voor iedereen. Jezus brengt een boodschap van vrede. Hij zegt dat het niet gaat om alleen het volgen van de regels en de wetten. Het gaat er om dat je vanuit je hart leeft en goed doet. Hij zegt dat het Koninkrijk van God nabij is.
Die boodschap wordt hem noodlottig. Hij wordt veroordeeld als een crimineel. De straf die daar in het Romeinse Rijk voor stond was de kruisiging. Alles lijkt verloren. Maar in het Paasverhaal lezen we dat liefde sterker is dan haat, dat liefde over de grenzen van de dood heen levend blijft. Maar ook dat God zijn band met de mens weer herstelt. Jezus is voor ons allemaal de zondebok. Groter contrast kan er niet zijn. Jezus, de liefde zelf, heeft geen fout gemaakt en neemt de schuld op zich. Zover kunnen we het verhaal allemaal nog volgen.
Pasen is anders. Dat is niet te begrijpen, alleen maar te geloven of niet.
Jezus staat op en verdwijnt uit het graf. Na zijn dood komen mensen hem nog tegen. Die verhalen vertellen we na Pasen.

STILLE ZATERDAG: ‘DE TAFEL VAN VERDRIET’

Tip bij de uitvoering: Je kunt tussen iedere stap pauze nemen, als dat beter voor jullie is.

Stap 1: Wat ga je doen?

 • Zet samen een tafeltje in een hoek van de kamer of maak bijvoorbeeld een plekje op een kast.
 • Laat je kind(eren) een donkere doek op het tafeltje of op de andere plek die je hebt gemaakt, leggen.
 • Zeg dat je samen een tafel van verdriet gaat maken, een tafel van missen.
 • Vraag welke dingen er bij een tafel van verdriet horen.
 • Als je tijd hebt, ga samen zoeken naar de objecten die hierboven zijn genoemd. Misschien weet jouw kind er meer.
 • Misschien kunnen jullie zelf iets maken dat bij de tafel van verdriet hoort.
 • Leg vervolgens samen stenen, dode bladeren, de tak, de zakdoek en de andere dingen die jouw kind heeft bedacht, op de doek.
 • Als je thuis een kruisje hebt, kunnen jullie het er bij zetten.
 • Zet er een kaarsje op. Steek deze nog niet aan!

Stap 2: Nu verder:
Ga even rustig samen voor de tafel van verdriet zitten en lees het gedichtje voor.
Dit gedichtje is ook voorgelezen bij deel 2: ‘Jezus wordt veroordeeld’.
Bekijk samen de digitale vertelplaat die is aangeboden bij deel 2 ‘Jezus wordt veroordeeld’.

Gedicht

Jezus die zoveel van mensen houdt

wordt weggedaan, hij deed niets fout.

Aan het einde roept hij: “Het is volbracht.”

De middag wordt donker als de nacht.

 

Zijn vrienden leggen hem in een grot.

Die dag voelt alles leeg en dood.

Hun vriend is weg, ze gelóven het niet.

Ze zitten te huilen van verdriet.

Stap 3: Luister en/of zing mee met een of meerdere liedjes.

Als er nooit meer een morgen zou zijn Marco Borsato met Ali B, (3:24)

Als er nooit meer een morgen zou zijn gezongen door Elise Mannah

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (3:21)

Stap 4: Steek nu het kaarsje aan en lees het gebedje/gedichtje voor.

(Lieve God)
We steken een kaars aan op zoek naar wat licht. We kijken om ons heen op zoek naar leven
op zoek naar zon
op zoek naar nieuw leven.
(Dankjewel God voor het nieuwe leven)

Laat de tafel zo staan tot morgen. Morgen, zondag is het Pasen en wordt de tafel helemaal anders.

Eventueel stap 5:
Je kunt vandaag al knutselen voor morgen als dat handig is: een zon, kuikens, bloemen ed. Bewaar deze dingen ergens waar je ze niet kan zien. Dan is het contrast morgen het grootst. Dat is een mooie ervaring.

PASEN ‘DE TAFEL VAN PASEN’

Stap 1: Lees het gedicht of verhaal voor. Kies wat het beste past bij jouw kind.

VERHAAL OVER PASEN
Naar het Bijbelverhaal in het Evangelie van Mattheus, hoofdstuk 28,1-10

Jezus is al drie dagen dood. Nadat hij was doodgegaan, hebben zijn moeder en zijn vrienden hem snel van het kruis afgehaald en begraven. Dat moest snel, voordat de zon onderging want ze mochten ze daarna niets meer doen. Dat was de wet. Dat was erg verdrietig want ze wilden graag nog een beetje voor hem zorgen. Zijn lichaam wassen en dan insmeren met olie. Maar dat mocht niet meer. Ze moesten voor donker thuis zijn.

Op de derde dag – de zon is nog maar net op – staan de vrouwen heel vroeg op. Ze gaan snel naar het graf. Ze willen het lichaam van Jezus wassen en met olie insmeren. De olie zit in kruikjes en voorzichtig lopen ze door de stille stad naar de rots waar het graf van Jezus is.

Het graf was goed afgesloten met een grote steen. Ze hopen dat het hen gaat lukken om de steen weg te rollen als ze er zijn. Ze horen vogels fluiten en de zon komt op. De wereld ziet er opeens een stuk lichter uit. Maar de vrouwen zien dat niet. Ze voelen zich erg verdrietig. Jezus was hun beste vriend. Ze weten niet goed hoe ze zonder hem verder moeten met hun leven.

Als ze bij het graf komen schrikken ze. De zware steen is al weggerold. Zou er al iemand eerder zijn geweest? De vrouwen kijken het graf in. Ze zien Jezus lichaam niet meer liggen. Het enige dat er nog ligt is een witte doek. Ze hadden die doek om zijn lichaam gedaan toen ze Jezus in zijn graf hadden gelegd.

Ze kijken om zich heen en dan zien ze iemand zitten. Hij is helemaal wit. Hij zegt: ‘Jezus is hier niet meer, Hij is niet dood. Hij leeft! Echt waar. Vertel het maar aan iedereen.’

GEDICHT OVER PASEN

Op zondag nog vóór het licht van de dag

gaan enkele vrouwen naar het graf.

Het is leeg! Er zit een engel die zegt:

‘Zoek Jezus niet waar hij was neergelegd!

 

Hij is verrezen, opgestaan!’

Met dat nieuws zijn de vrouwen teruggegaan.

Ze werden niet geloofd, die dag,

want niemand had zo’n bericht verwacht.

 

Een poosje later geloofden ze pas

dat Jezus echt verrezen was,

want steeds meer vrienden vier, zes, tien,

vertelden: ‘Wij hebben Hem gezien!’

Dat is wat de mensen vieren, zondag.

Ze maken van Pasen een vrolijke dag.

Stap 2: Maak de tafel van Pasen.

 • Zeg dat jullie de tafel van verdriet gaan omtoveren naar een tafel van vrolijk zijn. Het is Pasen!
 • Haal samen de voorwerpen van de tafel van verdriet.
 • Leg de vrolijke doek over de tafel.
 • Bespreek samen wat op de tafel van Pasen moet staan.
 • Misschien heb je op zaterdag al wat geknutseld? Zet dat er dan op.
 • Benoem samen de voorwerpen die jullie hebben neergezet.

Stap 3: Lees het korte gebedje/gedichtje:

Gedichtje/Gebedje

(Lieve God)
Met Pasen draait alles om:
dood wordt leven het einde wordt een nieuw begin. Pasen vertelt ons
dat er altijd hoop is
en dat je mag vertrouwen
op een nieuw begin!
(Dankjewel God voor het nieuwe begin)

Stap 4: Als het bij je past kun je hierna zeggen:
‘Pasen is heel bijzonder. Een dag waarop we ons blij voelen. Jezus is wel gestorven maar hij is toch niet dood. Hij kwam terug…. Dat is bijna niet te geloven.
Als je goed kijkt naar de grond en naar de bomen en de struiken, dan zie je het ook. In de winter lijkt alles dood, maar in de lente begint alles weer te leven. Je kunt het bijna niet geloven.
Zo ging het ook met Jezus. De mensen bij het graf hebben het gezien. Het graf was leeg! De engel heeft het hen verteld: “Hij is niet dood. Hij leeft.” Hoe? Dat weten we niet. Niet zoals wij leven. Je kunt het bijna niet geloven maar hij is er wel.’

Stap 5: Zing samen
Weet je dat de lente komt?(1:55)

Wens elkaar een ‘Zalig Pasen’.