Bouwsteen 2, Onderdeel 3
Bezig met cursustraject

2.2.3.2 In het verhaal stappen/Op verhaal komen

Bouwsteen Progress
0% Afgerond

IN HET VERHAAL STAPPEN/OP VERHAAL KOMEN

Om in het verhaal te kunnen stappen en het te verkennen, stel vragen aan je groep.

 • Verhelderingsvragen om na te gaan of ze het goed hebben gehoord.
 • Ervaringsvragen om hun eigen ervaring aan de ervaring van de personages in het verhaal te verbinden.
 • Levensbeschouwelijke vragen om het verhaal meer filosofisch te onderzoeken, te pelgrimeren door de woorden en een beetje tussen de regels te kruipen.

Tips bij het gesprek:
Je kunt de ervarings- en levensbeschouwelijke vragen ook helemaal aan het eind stellen voor een nagesprek. Maar de voorkeur heeft het om het tijdens het verhaal te doen.

In de bijlage ‘Zeven Stappen’ staan de vragen en instructies inzake de kijktafel.

Werkwijze:

 • Er zijn zeven stappen.
 • Vertel het verhaal in zeven delen, dag voor dag.
 • Na iedere dag volgt de aankleding van de kijktafel.
 • De leerlingen kunnen vertellen wat ze hebben gehoord en instructie geven over wat er met de tafel moet gebeuren.
 • Wat is er gebeurd? 
 • Hoe ziet de wereld er uit op deze dag?
 • Bij ieder deel staan ervaringsvragen en levensbeschouwelijke vragen. Kies een paar vragen die jou aanspreken en bespreek deze.

Voorbereiding Kijktafel

 • Zet een tafel voor de klas.
 • Leg er een donkerblauw kleed op voor de hemel aan de bovenkant van de tafel en aan de onderkant een groen kleed voor het gras. 1/3 blauw, 2/3 groen.
 • Leg daar overheen een lichtblauw kleed. Dat is het water. (het donkerblauwe en groene kleed zijn dus nog niet te zien).
 • Maak het lokaal zo donker mogelijk (licht uit, gordijnen dicht)
 • Introduceer het verhaal als volgt:

Heel lang geleden was er nog niets. Geen mensen, geen dieren en planten. Er was helemaal niets. Doe je ogen maar eens dicht en stel je dat eens voor. Ooit was er helemaal niets. Hoe is de wereld dan begonnen? In de Bijbel staat dat God er was. Dit verhaal vertelt ons hoe hij de hemel en de aarde maakte.

Als je de kijktafel wilt laten staan, kun je de leerlingen iets mee laten nemen en er de volgende dag bij laten zetten.

Dat kan bij de dagen waarin verteld wordt over planten, bomen de zoogdieren, vogels en vissen.

Eventueel extra
Toon ter afsluiting eventueel de volgende commercial van het Wereld Natuur Fonds.