C.1.03.1 Lesbrief De brandende braamstruik - God helpt Mozes