Wat is Houvast op School?

Houvast op school wil inhoud en gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van ieder kind tot persoon. Het gaat er vanuit dat dit alleen kan als de gehele mens wordt aangesproken vanuit een dialogische, dus open en uitnodigende houding met waardering voor en nieuwsgierigheid naar de ander.

Uitwisseling door het bevorderen van narrativiteit. Hierbij verwijst dit woord naar de vele verschijningsvormen in diverse uitingen zoals muziek, tekst, schilderkunst en filmfragmenten.

Levensbeschouwelijke ontwikkeling vindt plaats binnen een (door de leraar) gecreëerde ‘ruimte’ om op verhaal te komen.

De maatschappij is complex en er wordt veel van leraren verwacht. Kwaliteit lijkt te worden afgemeten aan scores en resultaten. Hierdoor is er weinig tijd voor andere aspecten van persoonlijke groei zoals creativiteit en spiritualiteit. Hoewel een deel van de Nederlandse samenleving niet meer wordt opgevoed binnen een religie, krijgen kinderen vaak te maken met godsdienstige inzichten en standpunten. Steeds minder hebben leerkrachten vanuit hun opvoeding of opleiding de handvatten beschikbaar om het gesprek hierover aan te gaan. Het gesprek, waarbinnen inzichten kunnen worden gedeeld en de dialoog op gang wordt gebracht, vereist daarom goed materiaal waarin de leerkrachten deze handvatten krijgen aangereikt. Zo krijgen zij houvast om het gesprek, waarbinnen niets zeker is, met leerlingen aan te gaan en zo bruggen te slaan tussen kinderen van verschillende culturen en godsdiensten.