Copyright

De website van de Stichting Houvast op School geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze afnemers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Houvast op school is het niet toegestaan informatie van deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.