Wens van scholen

Op basisscholen overal in Nederland werd dezelfde wens geuit: We hebben behoefte aan nieuw materiaal, dat past bij de identiteit van onze school.

Er kwamen signalen van ouders en grootouders bij: De kinderen leren niets meer over de bijbel. Ze weten niet eens meer waarom Kerstmis of Pasen worden gevierd. De feestdagen vieren betekent toch meer dan een ontbijt of een diner?

De werkgroep Houvast werd gevormd. De leden werken allen voor organisaties die betrokken zijn bij het basisonderwijs. Er werd materiaal ontwikkeld en een pilot gehouden.

Deze pilot werd niet alleen gehouden op 20 basisscholen voor bijzonder onderwijs maar ook docenten Godsdienstige vorming gebruikten het materiaal bij hun lessen in het openbaar onderwijs. De pilot was zeer succesvol.

Stichting ‘Houvast op school’ werd op 28 augustus 2017 opgericht. Het bestuur zet zit in om fondsen te werven om gehoor te kunnen geven aan de wens van de leraren basisonderwijs. Het doel is om dit nieuwe materiaal voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing volledig beschikbaar te hebben voor schooljaar 2019-2020.

Scholen over Houvast

“Ik merkte wel dat ik vooral enthousiast werd, omdat er een gesprek op gang kwam in de groep. Ik heb nu al zin in de volgende week.”

“Het is een fijne methode die je heel goed, met weinig middelen kunt aanpassen naar je eigen groep.”

“De katholieke verhalen zijn wel de basis van Houvast, maar er wordt een
algemene link gelegd. Hierdoor deed ik de lessen met plezier. Het materiaal gaf mij nooit het gevoel dat ik of mijn klas katholiek moet worden of zijn.”

“Ik vind de pelgrim-manier een mooie manier. Je krijgt handvatten, maar kunt die oppakken/loslaten al naar de groep verlangt.”

“Ik heb de pabo net afgerond. Bij de golev-opleiding hebben we tijd besteed aan de concepten van de kennisbasis. Zelf werken vanuit de kennisbasis vond ik erg lastig maar wel mooi. Houvast geeft me houvast om er echt mee aan de slag te gaan.”

“Veel ouders voeden hun kinderen niet godsdienstig op. Ouders verwachten wel iets van school. Wij weten vaak niet hoe we dat in deze tijd moeten aanpakken. Ik zoek houvast.“