Gratis op proef

In september 2019 wordt Houvast op school gelanceerd. We bieden vanaf september tot de Advent een gratis proefperiode aan.
In de proefperiode krijgt de school twaalf weken lang toegang tot de lessen van Houvast op school. Deze weken vertellen de lessen verhalen uit het Oude Testament en er staat iedere maand een bijzondere heilige centraal.
Na de proefperiode kan de school beslissen of ze wil doorgaan met het proefjaar.
Vanaf 1 december 2019 krijgt de school tot het einde van het schooljaar voor maar € 100,- toegang tot de lessen van Houvast op school. Als dank voor het vertrouwen in de makers.

Houvast op school wordt in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd door Stichting Houvast op school. Dit doet de stichting in samenwerking met Levendig Uitgever.

Stichting Houvast op school heeft geen winstoogmerk

Vanaf schooljaar 2020-2021 bedraagt de jaarlijkse bijdrage voor gebruik van Houvast:
* Scholen met minder dan acht groepen € 325,00
* Scholen met acht of meer dan acht groepen €375,00