Over Houvast op school

Stichting Houvast op school ontwikkelt een nieuwe methodiek voor het vakgebied godsdienst/levensbeschouwing voor het basisonderwijs. Het wordt materiaal dat leerlingen en leerkrachten uitnodigt om te pelgrimeren door de traditie, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind en iedere volwassene.

Houvast op school biedt naast de lessen een interactief platform waarin de deelnemers elkaar inspireren. We willen er zijn voor iedereen. Daarom hebben wij geen winstoogmerk.

Ga mee op pad Ga met Houvast op school als een pelgrim op pad door de verhalen. Stel vragen en zoek samen naar antwoorden. Onderzoek met leerlingen of ze hun verhaal aan de bijbel- of heiligenverhalen kunnen linken. Geef ruimte aan de persoonlijke groei van alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond.